Facebook
ДГ 71 Щастие
Детска градина в град София, Младост 1

Родителска среща за новоприетите деца от ясла за учебна 2022/2023г.

Уважаеми родители,
Родителската среща ще се проведе на 13.09.2022г. от 16:30 ч. в помещението на Яслена група.

От Ръководството