Facebook

ДГ 71 Щастие

Детска градина в град София, Младост 1

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ! 

ГРАФИК  РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 

Група

Дата на провеждане

Час

Място на провеждане

Първа възрастова група

30.09.2022г.

17:00ч.

Музикален салон

Втора  възрастова група

04.10.2022г.

17:00ч.

Музикален салон

Трета възрастова група

29.09.2022г.

17:00ч.

Музикален салон

Трета ,,А“ възрастова група

27.09.2022г.

17:00ч.

Музикален салон

Четвърта възрастова група

28.09.2022г.

17:00ч.

Музикален салон

 

Родителска среща за новоприетите деца от ясла за учебна 2022/2023г.

Уважаеми родители,

Родителската среща ще се проведе на 13.09.2022г. от 16:30 ч. в помещението на Яслена група.
От Ръководството

 

Информация относно възстановяване приема на деца в ДГ №71.

Уважаеми родители,

На вашето внимание предоставяме:

 1. Вътрешни правила за дейността на ДГ №71 в извънредна епидемична обстановка, свързана със разпространението на COVID-19 след възстановяване на приема на децата.

 (Моля,всички родители да се запознаят).

 1. Информирано съгласие. ( Моля,родителите на децата,които ще посещават детска градина да изтеглят и попълнят. В първия ден на посещението се приемат деца само с попълнено информирано съгласие.)
 2. В сградата на ДГ №71 „Щастие“ ще бъдат поставени информационни табели с указания за отворени входове за прием и изпращане на деца.
 3. Във връзка с изискванията и мерките за безопасност моля, всички родители да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина. Стриктно спазвайте физическа дистанция, хигиена на ръцете, дихателен етикет.
 4. Препоръчително е децата,за които има възможност да се грижи възрастен,да останат вкъщи.
 5. За подновяване на посещението на децата не се изисква представяне на медицински бележки съгласно чл.4,ал.4 и 5 от Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и чл.21,ал.2,3 и 4 от Наредба №26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските градини и детските кухни и здравните изисквания към тях.
 6. Отсъствията на децата,ще бъдат извинявани служебно. Няма да се изисква документ за извиняване на отсъствията на децата и не се дължи такса.
 7. Моля, таксата за детската градина да се заплаща по банков път на посочената в сайта банкова сметка, като задължително в основание се отбелязва името на детето и групата, или чрез ePay.

 

С уважение,

Мария Панайотова

Директор на ДГ №71

 

 1. Вътрешни правила
 2. Информираното съгласие родител

 

Съобщение за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 1. Записването на приетите деца в ДГ № 71 за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно график на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ на място в детската градина, от 9.00 ч. до 16.00 ч.
 2. Удостоверенията за завършена подготвителна група ще се получават от 20.05.2020 г. до 29.05.2020 г. от 8.00 ч. до 16.30 ч., при касиера на ДГ № 71.
 3. Родителите, които не са платили таксите за детска градина и допълнителните дейности, могат да платят при касиерана ДГ № 71, всеки работен ден от 7.00 ч. до 15.30ч.
 4. Влизането на всички родители в ДГ № 71 ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки – на дистанция 1,5 м., с маски и калцуни. 

С уважение: Мария Панайотова

Директор на ДГ №71 „Щастие 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ В https://roditel.eu/- за име вписвате своя имейл, а за парола - ЕГН на детето.

ДГ№71 „ЩАСТИЕ“ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИТЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

1. ОНЛАЙН - ЧРЕЗ УСЛУГАТА ePay.bg, като за целта:

1.1 Направете регистрация в ePay.bg;

1.2. В сайта на roditel.eu чрез бутон „Плащане с ePay.bg“ следвайте процедурата за плащане.

2. ПО БАНКОВ ПЪТ:

Информация за плащане по банков път:

ОБЩИНСКА БАНКА-клон Младост

Получател: ДГ № 71 „Щастие“

IBAN:BG43SOMB91303143649400

BIC: SOMBBGSF 

При попълване на платежното нареждане в основание за плащане е необходимо да посочите трите имена на детето и групата. 

В посочената сметка НЕ се превеждат суми за допълнителни образователни дейности.

Прилагам образец на платежно нареждане / вносна бележка. 

Отсъствията на децата по време на извънредното положение ще се извиняват служебно. 

Телефон за връзка:  0887354774 - Мариана Иванова

e-mail: marianaiv6109@abv.bg 

                        0884 801 638 – Мария Панайотова

e-mail: odz71@abv.bg

 

Съобщение за затваряне на детската градина

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

В условията на въведеното извънредно положение в Република България и съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Ви информирам, че:

От 16.03.2020 г. /понеделник/до 29.03.2020 г. /неделя/ ДГ № 71Щастие“ няма да работи.

 

Информация за плащане на такси 

Родителите ,които желаят, могат да се

регистриратв систематаEASУ РАУ -

 е РАУ . bg.за плащане на таксите за ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

Срокът за плащане се удължава и не е необходимо таксите да се плащат на място в ДГ.

Телефон за връзка:  0887354774

                                Мариана Иванова

e-mail: marianaiv6109@abv.bg

 

Съобщение от издателство "Уча се"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За децата от подготвителните групи издателство "Уча се" , Ви предоставя безплатно занимания по български език и математика. Ако желаете посетете  сайта /ucha.se/.

Бъдете здрави!

 

 

Добре дошли на официалния сайт

 

на

 

ДГ 71 Щастие - гр. София, жк. Младост 1