Facebook
ДГ 71 Щастие
Детска градина в град София, Младост 1

Бюджет

2018г.

Прикачени документи

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.
Бюджет 2023 г.
Отчет по бюджет към 30.06.2023г.
Отчет по бюджет към 31.03.2023г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Утвърден бюджет за 2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 09.2020 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 06.2020 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01-03.2020
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01-12.2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01-09.2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01-06.2019
Отчет за касово изпълнение на бюджета 01-03.2019
Утвърден Бюджет 2019