Facebook
ДГ 71 Щастие
Детска градина в град София, Младост 1

Прием

За учебната 2024/2025 година Детска градина № 71 "Щастие" ще функционира с 1 яслена и 5 градински групи.

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2024/2025 г. както следва:

       една яслена сборна група:

  • родени 2022 г. -  ще бъдат приети 20  деца по общ ред; 2-хронични заболявания
  • една  група, родени 2021 г. – посещават 21 деца., ще бъдат приети 27 деца -общ ред; 4-Хронични заболявания; 2-СОП/
  • една  група, родени 2020 г. – посещават 25  деца,
  • една  група, родени 2019 г. – посещават 27 деца;
  • една  група, родени 2018 г. – посещават 28 деца;

Свободните места за учебната 2024/2025 г.  с постъпване през м. септември 2024 г, ще бъдат обявени на 08.04.2024г. 

  • 10.05.2024 г. - първо класиране за учебната 2024/2025г. 
  • 23.05.2024г.; 16.00ч. - край на записването и заключване на системата ;17.00ч. - второ класиране за учебната 2024/2025 г.

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ  ПГУ и I клас за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето! Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

 С График на класиранията може да се запознаете в раздел "Календар"  на ИСОДЗ  ПГУ и I клас

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 71Щастие

Понеделник - Петък

От 9.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел. : 02 /8750338  ; 02/8752032

 Директор:   Стефка Цветкова