Facebook
ДГ 71 Щастие
Детска градина в град София, Младост 1

История

     ДГ №71 „Щастие“ е открита през 1975 година.  И до днес е  предпочитано място за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата от яслена възраст до постъпването им в първи клас. Това се дължи на професионалните грижи на целия  екип и удобното местоположение на детската градина. В продължение на 5 години ДГ „Щастие“ е била база за подготовка на студенти от СУ ”Климент Охридски”- Факултет по „Начална и предучилищна подготовка“, което е важно условие за повишаване на педагогическите умения на екипа.

    Неотменна част от работа на колектива е запознаването на децата с културните традиции на нашия народ. По достъпен за децата начин,  се претворяват едни от най-  обичаните  празници - Коледуване, Лазаруване, Баба Марта,  Гергьовден.

    Всяка година за радост на деца и родители  се  провеждат пролетни и спортни празници.

    Творческите изяви на децата  са стимулирани чрез организиране на  изложби, където малките художници от цялата детска градина имат първото си поле за изява.

    ДГ №71 е привлекателна и желана образователна институция, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.