Facebook
ДГ 71 Щастие
Детска градина в град София, Младост 1

Материална база

   Детска градина № 71 „Щастие” се намира в гр. София ж.к. „Младост 1” на ул. „Усмивка” № 1.

   Сградата на ДГ № 71 „Щастие” е еднокорпусна с уникална и многофункционална архитектура, съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата. В нея се помещават 6 групи, 3 кабинета по дейности, физкултурен и музикален салон, плувен басейн.

   Сградният фонд е в добро състояние, благодарение на грижите на целия персонал и стремежът за обогатяване и обновяване.  

   В основно ремонтирания и съвременен плувен басейн децата, освен, че придобиват плувни умения, се радват на много игри и забавления.

   Наблюденията показват, че децата, които редовно плуват са калени и по-устойчиви на заболявания.

   Дворът на ДГ № 71 е 10 дка и разполага с детски площадки за всяка група.