Facebook
ДГ 71 Щастие
Детска градина в град София, Младост 1

Групи

В Детска градина № 71 "Щастие" се обучават и възпитават деца от 2 до 7 годишна възраст. За учебна 2023 /2024г.  те са разпределени както следва : 

Яслена група      ( родени 2021 г.)          - 1 брой

Първа група       ( родени 2020 г. )         - 1 брой

Втора група       ( родени 2019 г. )         - 1 брой

Трета група        ( родени 2018 г.)          - 1 брой

Четвърта група  ( родени 2017 г.)          - 2 броя