Facebook
ДГ 71 Щастие
Детска градина в град София, Младост 1

Групи

 

      В ДГ № 71 се възпитават и обучават 6 групи с деца на възраст от 1 до 7 години. За учебната 2017/2018 година те са  разпределени в следните групи:

- Яслена  група – 1 бр.;

- Първа група   – 1 бр.;

- Втора група    – 1 бр.;

- Втора А група – 1 бр.;

- ПГ – 5 год.      – 1 бр.;

- ПГ – 6 год.      – 1 бр.