Facebook
ДГ 71 Щастие
Детска градина в град София, Младост 1

Групи

В Детска градина №71 се обучават и възпитават 6 групи с деца на възраст от 1 до 7 години. За учебна 2022 / 2023 година те са разпределени в следните групи :

Яслена група     (родени 2020г.) - 1 брой

Първа група      (родени 2019г.)  - 1брой

Втора група       (родени 2018г.)  - 1 брой

Трета група        (родени 2017г.)  - 2 броя

Четвърта група (родени 2016г.) -  1 брой